TUNGKOL SA KAMLOOPS IMMIGRANT SERVICES

Ang Kamloops Immigrant Services (KIS) ay isang pinuno sa sektor ng paninirahan na nakatuon sa pagtanggap ng mga imigrante sa Kamloops at sa mga nakapaligid na lugar. Ang pangunahing layunin nito ay suportahan ang mga bagong dating sa pamamagitan ng mga serbisyo ng integrasyon sa paninirahan, wika, trabaho, at mga koneksyon sa komunidad. Ang pangalawang layunin nito ay upang ipaalam at bigyang-pansin ang rehiyon sa imigrasyon, paninirahan, at integrasyon, at upang itaguyod ang pag-aalis ng rasismo.

Batay sa iyong mga layunin a kasunduan ang miyembro ng kawani ay maaaring magbigay ng:

  • Oryentasyon sa mga paksang may kaugnayan sa buhay sa Canada. Kabilang ang mga programa ng pamahalaan, mga mapagkukunan ng komunidad, mga karapatan at responsibilidad, at ang sistema ng edukasyon
  • Pagpapayo sa krisis at referral sa mga serbisyong pangkomunidad
  • Mga link sa mahahalagang serbisyo, kabilang ang Canadian Child Tax Benefit Program
  • Panloob na referral sa aming pagtuturo sa Inglesmga programa sa pagtatrabaho, at mga koneksyon sa komunidad mga aktibidad
  • Mga link sa sistema ng pampublikong paaralan, mga programa sa libangan at panlipunan, mga serbisyo sa pagtatasa ng wika, mga serbisyo sa komunidad (tulong sa kita), mga programang Immigrant, Refugee, at Citizenship Canada (IRCC)
I-play ang Video
Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar