Sinusuportahan ng KIS ang mga indibidwal, komunidad, at organisasyon na maging mas malugod at pinapadali ang mga pagkakataon sa pagitan ng kultura para sa ating lahat na matuto nang sama-sama.

Cultural Diversity at Outreach

Sinusuportahan ng KIS ang mga indibidwal, komunidad, at organisasyon na maging mas malugod at pinapadali ang mga pagkakataon sa pagitan ng kultura para sa ating lahat na matuto nang sama-sama.

Ikaw ba ay isang organisasyong pangkomunidad na gustong tanggapin at pagsilbihan ang mga imigrante? Nagbibigay kami ng:

  • Mga workshop na may impormasyon at edukasyon tungkol sa imigrasyon at kamalayan sa kultura
  • Mga mapagkukunan ng impormasyon at
  • Mga pagkakataon para sa mga tagapagbigay ng serbisyo na magbahagi ng mga estratehiya at ideya para sa pakikipag-ugnayan sa mga imigrante sa komunidad
  • Pagtanggap ng mga kaganapan para sa mga komunidad ng imigrante at hindi imigrante upang makipag-ugnayan sa isa't isa

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan kay: Paolo Bigit 778-538-0078 o [email protected]

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar

Nalalapit na kaganapan

YOGA SA PARK

Mag-enjoy sa 6 na LIBRENG yoga session sa McDonald Park mula 6:30 pm hanggang 7:30 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 5 hanggang Hulyo 10, 2024.