Nakikitungo ka ba sa maraming isyu sa buhay, o hindi nakaka-access ng mga serbisyo sa iyong komunidad, o nakakaramdam ka ba ng paghihiwalay? Maaari kaming tumulong! Upang magparehistro, mangyaring mag-click sa link sa ibaba at punan ang form. Kung mayroon ka pang mga katanungan, maaari kang makipag-ugnayan kay Liza Ferris (778)470-6101, extension 112 Email: [email protected].

Pinahusay na Serbisyo - Makamit

KIS Achieve Program

Ang KIS Achieve program ay nilikha upang tulungan at suportahan ang mga bagong dating at kanilang mga pamilya na maaaring dumaranas ng kahirapan sa buhay at nahaharap sa maraming hadlang upang ma-access ang mga serbisyo at sa huli ay matagumpay na manirahan sa kanilang lokal na komunidad. Maaaring i-refer ang mga kliyente sa Achieve Program Navigator ng isang KIS Settlement Counsellor, Community Service Provider o Self-Referral.

Ang aming programang Navigator ay gumagana sa iba pang mga serbisyo at mapagkukunan ng komunidad upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at upang madagdagan ang iyong kapasidad sa pag-aayos.

Ang aming trabaho ay unawain, patunayan, at planuhin ang hinaharap kasama ka. Tutulungan ka naming lumikha ng iyong indibidwal na Plano ng Aksyon, at babaguhin namin ito habang nagpapatuloy ka sa programa.

Pinahusay na Serbisyo ng Suporta

Sa pamamagitan ng KIS Achieve program, ang mga imigrante na maaaring nakakaranas ng krisis sa kanilang buhay ay maaaring makatanggap ng crisis intervention counselling. Kumuha ng suporta kung nakakaranas ka ng:

  • karahasan sa pamilya o kasarian
  • relasyon o pagkasira ng pamilya, paghihiwalay, diborsyo
  • malubhang talamak at nakamamatay na sakit
  • mga isyu sa kalusugan
  • krisis sa pananalapi
  • legal o mga isyu sa pabahay
  • iba pang mga isyu na nagpapahirap sa iyong proseso ng pag-aayos

Kasama sa mga serbisyo ang:

 • one-on-one na suporta sa pamamahala ng kaso
 • panlipunan at emosyonal na suporta
 • pagpapakilos ng mga serbisyong pang-emerhensiya kung kinakailangan
 • impormasyon at oryentasyon
 • tulong upang ma-access ang mga serbisyo at mapagkukunan ng komunidad
 • indibidwal na adbokasiya
 • mga pagpupulong at konsultasyon sa mga tagapagbigay ng serbisyo

   

  Ang program Navigator ay nagbibigay ng koordinasyon sa pamamahala ng kaso at pana-panahong sinusubaybayan ang pag-unlad kasama ng mga tagabigay ng serbisyo sa labas. 

Kultural na Kamalayan

Ang Achieve program navigator ay malapit na nakikipagtulungan sa mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan upang bumuo ng mas mahusay na access sa mga serbisyong sensitibo sa kultura para sa mga imigrante.

Bilang karagdagan, ang mga kawani ng settlement ay malapit na nakikipagtulungan sa mga service provider upang bumuo ng mas mahusay na access sa mga serbisyong sensitibo sa kultura para sa mga imigrante at kasangkot sa adbokasiya sa mga sistematikong isyu na nagiging hadlang sa matagumpay na pag-aayos.

Nag-aalok din ang KIS Achieve program navigator ng mga presentasyon at workshop sa mga service provider at nakikipagtulungan sa mga organisasyon ng serbisyo sa pamilya upang magbigay ng mga serbisyo sa mga imigrante sa mga isyu sa pamilya. Sa pamamagitan ng partnership at advocacy, ang programa ay naglalayon na suportahan ang mga ahensya ng komunidad at gobyerno na bumuo ng ligtas sa kultura at karampatang mga serbisyo para sa mga pamilyang imigrante.

Makamit ang mga Workshop ng Programa

Nag-aalok din ang programa ng mga workshop ng pangkat na ligtas sa kultura tungkol sa pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan at kagalingan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa at mga workshop o para mag-iskedyul ng appointment:

Liza Ferris (778)470-6101, extension 112 Email: [email protected]

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar