Mga bata kabataan at suporta ng pamilya

Tinutulungan ng KIS na iugnay ang mga pamilya sa naaangkop na mga serbisyo at programa sa komunidad bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata, suporta sa kabataan at pamilya sa pamamagitan ng sistema ng paaralan (SWIS), mga aktibidad ng pamilya, kasanayan sa buhay at suporta sa pagiging magulang sa pamamagitan ng programang Community Connections.

Pinapaunlad namin ang mga ugnayan sa pagitan ng indibidwal sa lahat ng edad at ng kanilang mga bagong komunidad sa tahanan, ang paglikha ng mga tulay na panlipunan at mga ugnayang panlipunan. Sa pamamagitan ng mga programa ng KIS, mga lokal na serbisyo at mapagkukunan matutulungan natin ang mga bata, kabataan, magulang at nakatatanda na magkaroon ng kaalaman sa wika at kultura na kailangan nila upang maging malusog, matagumpay at mapagmalasakit na mga mamamayan ng komunidad.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming programa, mag-click sa tab ng bawat programa o makipag-ugnayan sa amin sa 778-470-6101 o [email protected]

 

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar