Mayroong ilang mga dokumento na dapat mong dalhin upang makapasok sa Canada at iba pang mga dokumento na maaaring kailanganin mo habang ikaw ay naninirahan sa Canada. Ihanda nang mabuti ang iyong mga dokumento at isaalang-alang ang pagkakaroon ng mahahalagang dokumento na isinalin sa Ingles o Pranses bago ka dumating.

Pagtawid sa hangganan: mga dokumentong kailangan mo

Pagdating sa Canada Handa

Maligayang pagdating sa Canada

Ang konsepto ng paglalakbay o turismo. Lumang maleta na may bukas na pasaporte na may mga visa stamp. 3d na paglalarawan

Humingi ng tulong bago makarating sa Canada    
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html

Simulan ang iyong buhay sa Canada
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada.html

Palatanungan: Nakatira sa Canada—Mga simpleng tanong para makuha ang tulong na kailangan mo
https://www.cic.gc.ca/lctvac/english/index

Maligayang pagdating sa Canada Brochure
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/publication-helping-newcomers-succeed-in-canada-brochure.html

Pagtawid sa hangganan: mga dokumentong kailangan mo
Mayroong ilang mga dokumento na kailangan mong dalhin upang makapasok sa Canada at iba pa
mga dokumentong maaaring kailanganin mo habang ikaw ay naninirahan sa Canada. Ihanda ang iyong mga dokumento
maingat at isaalang-alang ang pagkakaroon ng mahahalagang dokumento na isinalin sa Ingles o Pranses
bago ka dumating.
Ang mga sumusunod ay mahahalagang dokumento para sa pagpasok sa Canada at dapat
dinadala sa iyo sa lahat ng oras. Huwag ilagay ang mga ito sa iyong bagahe:

 • Kumpirmasyon ng Permanenteng Paninirahan para sa bawat miyembro ng pamilya na kasama mo sa paglalakbay o a
  Canadian immigrant visa (kung naaangkop)
 • Isang balidong pasaporte o dokumento sa paglalakbay para sa bawat miyembro ng pamilya na kasama mo sa paglalakbay
 • Dalawang kopya ng isang detalyadong listahan ng mga personal o pambahay na gamit na dala mo
  ikaw
 • Dalawang kopya ng listahan ng mga item na darating mamaya at ang halaga ng pera nito

Maaaring kailanganin mo rin:

 • Mga talaan ng pagbabakuna o pagbabakuna ng mga bata
 • Mga sertipiko ng kapanganakan o sertipiko ng kasal
 • Mga papeles sa pag-ampon, paghihiwalay o diborsyo
 • Mga diploma, propesyonal na sertipiko at lisensya
 • Lisensya sa pagmamaneho
 • Iba pa

Tingnan ang website ng Gobyerno ng Canada para sa napapanahong impormasyon sa mga dokumento
kailangan mo. Link: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/border-entry.html

Mahalagang maglaan ng oras upang magparehistro para sa lahat ng mga programa at mga dokumento na ikaw
kakailanganin. Sa iyong mga unang araw, dapat mong:

HINDI nag-aalok ang Kamloops Immigrant Services ng mga serbisyo sa pagkonsulta sa imigrasyon.
Narito kami upang tulungan ka kapag nabigyan ka ng pahintulot na manirahan sa Canada bilang
isang Pansamantalang Naninirahan o isang Permanenteng Naninirahan.

Alamin kung karapat-dapat kang mag-aplay http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/getting-started.asp

Para sa mga katanungan kung paano lumipat sa Canada, palawigin ang iyong pananatili o kumuha ng work/study/visitor's visa:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html

Mga madalas itanong: http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre

Para sa mga katanungan tungkol sa pag-aaplay para sa mga visa at imigrasyon, makipag-ugnayan sa Citizenship at
Immigration Canada
(CIC) sa 1-888-242-2100 o http://www.cic.gc.ca/ 

Para makahanap ng Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC) sa iyong lugar, pumunta sa
https://iccrc-crcic.ca/find-a-professional/

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar