Onsite Childcare

Ang KIS Childminding ay isang libre, nakabalangkas na programa na sumusunod sa mga alituntunin sa preschool, na nagbibigay ng de-kalidad na pangangalaga at suporta para sa mga batang may edad na 0-6. Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa pag-drop-in at mga full-time na rehistradong lugar para sa mga bata habang ang kanilang mga magulang ay dumadalo sa mga klase ng wika, mga settlement workshop at pag-access sa mga serbisyong on-sight.

Ang Programa sa Pag-aalaga ng Bata ay lisensyado ng Awtoridad ng Pangkalusugan ng Panloob at ang aming dedikadong kawani ay pawang mga kwalipikadong tagapagturo ng maagang pagkabata. Ang mga aktibidad ng programa ay nakabatay sa isang modelo ng pag-aaral na sumusuporta sa pagpapaunlad ng wika, mga kasanayan bago ang pagbasa, pag-unlad ng kognitibo, panlipunan at emosyonal. Ang mga bata ay nasisiyahan sa pag-aaral, pakikipagkaibigan, pagsali sa mga aktibidad na naaangkop sa edad at may access sa isang panlabas na lugar ng paglalaro sa isang ligtas at pinangangasiwaang kapaligiran. Ang aming programa ay nagpapahintulot sa mga magulang at mga bata na maging sa parehong lugar, habang nakakamit ang mga indibidwal na layunin.

Ang aming programa ay tumutulong sa mga bagong dating na pamilya na matagumpay na lumipat at mag-navigate sa kultura ng Canada, mga sistema ng paaralan at mga karaniwang alalahanin sa pagiging magulang, nag-aalok din kami ng mga programa tulad ng: 

Zoom Kids Play  (Magparehistro)

Park Pop Up (Pansamantalang Sarado)

Aliw, Maglaro, Magturo (Pansamantalang Sarado)

Programa ng Pagiging Magulang sa Canada (Magparehistro)

Mga Imigranteng Magulang Bilang Mga Tagasuporta ng Literasi (iPals) (Magrehistro)

Para sa karagdagang impormasyon sa aming mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata, pagpaparehistro at programming mangyaring makipag-ugnayan sa aming Settlement Support Worker, [email protected] o 778-470-6101 Ext:117 O ang aming Childmind Coordinator [email protected] o 778-470-6101 Ext:107

Tandaan: Hinihikayat namin ang mga nakalistang aplikante na dumalo sa mga programa at seminar ng pagiging magulang. 

Nalalapit na kaganapan

Yoga Sa Park

Mag-enjoy sa 8-LIBRE na yoga session sa McDonald Park mula 6:00 pm hanggang 7:00 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 7 hanggang Hulyo 26, 2023.