Pansamantalang Dayuhang Manggagawa Outreach

Nakatuon ang TFW Outreach Support Program sa:

  • Pagsuporta sa mga migranteng manggagawa sa panahon ng mga sitwasyong pang-emergency kapwa may kaugnayan sa COVID at hindi nauugnay sa COVID.
  • Pagtaas ng kamalayan at pag-unawa ng mga migranteng manggagawa sa kanilang mga karapatan at responsibilidad sa pamamagitan ng mga aktibidad na pang-edukasyon at/o kasalukuyang materyal na pang-edukasyon.
  • Pagbibigay-kapangyarihan sa mga migranteng manggagawa na gamitin ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pagbibigay o pagtulong sa pag-access sa mga serbisyong magagamit nila.
  • Pagpapatibay ng pagsasama at pagtanggap sa mga migranteng manggagawa sa pamamagitan ng mga kaganapang panlipunan, pangkultura at/o palakasan.
  • Pagtulong sa mga tagapag-empleyo sa pagsuporta sa mga migranteng manggagawa na kanilang kinukuha (hal. magbigay ng mga serbisyo sa interpretasyon, maghatid ng mga workshop sa lugar ng trabaho, atbp.).
  • Pagtaas ng kamalayan at pag-unawa ng mga employer sa mga pangangailangan, hamon at isyu na kinakaharap ng mga migranteng manggagawa at ang kanilang mga responsibilidad (at ng kanilang mga tauhan) ayon sa mga kinakailangan at kundisyon ng Programa.
Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar