Pagiging Magulang sa Canada

Lahat tayo ay nagsusumikap na maging mabubuting magulang na nagmamahal, sumusuporta at naghihikayat sa ating mga anak; ito ay mga unibersal na prinsipyo. Gayunpaman, maaari kang makakita ng pagiging magulang sa Canada na iba kaysa sa iyong bansang pinagmulan. Nag-aalok ang KIS ng mga mapagkukunan para sa mga bagong dating na magulang, upang matagumpay mong maisama ang iyong pamilya sa kultura ng Canada.

Inirerekomenda ng KIS ang mahusay na komprehensibong buklet na inihanda ni Cheryl Song, kolumnista ng Pagiging Magulang para sa Canadian Immigrant magazine

Parenting for Canadian Immigrants Booklet 
Mag-click dito upang i-download ang gabay.
https://canadianimmigrant.ca/wp-content/uploads/Parenting-booklet-final.pdf

Ang mahusay na mapagkukunan ng pagiging magulang ay kinabibilangan ng:
Paaralan sa Canada
Kalusugan at kaligtasan
Buhay at Pamilya
Pag-unlad ng Bata
Mga aktibidad sa Seasons at Holidays

Mga mapagkukunan ng pagiging magulang, Gobyerno ng Canada 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/childhood-adolescence/parent/parenting-resources-support.html

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar

Nalalapit na kaganapan

YOGA SA PARK

Mag-enjoy sa 6 na LIBRENG yoga session sa McDonald Park mula 6:30 pm hanggang 7:30 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 5 hanggang Hulyo 10, 2024.