Kung wala kang computer o laptop, maaari kang pumunta sa Kamloops Immigrant Services at gamitin ang aming mga pampublikong computer.

Pag-renew ng Permanent Resident Card

Ang mga permanenteng residente ay dapat magkaroon ng valid na permanent resident card (PR card) o permanent resident travel document (PRTD) upang makabalik sa Canada sakay ng eroplano, tren, bus o bangka. Kung wala ito, maaaring hindi ka makasakay.

Kailangang valid ang iyong PR card kapag ipinakita mo ito. Kung mag-expire ang iyong card, kailangan mong mag-apply para sa isang bago. Permanente ka pa ring residente kung mag-expire ang iyong card.

Tandaan:
Ang iyong PR Card ay para lamang sa layunin ng paglalakbay. Kung mag-expire ang iyong PR Card, hindi mo mawawala ang iyong status bilang Permanent Resident ng Canada.

Kung wala kang computer o laptop, maaari kang pumunta sa Kamloops Immigrant Services at gamitin ang aming mga pampublikong computer.

Upang I-renew ang Iyong PR Card

Upang mag-apply para sa Pag-renew ng PR Card, Pindutin dito.

I-download at isumite ang mga sumusunod na dokumento:

Checklist ng Dokumento (IMM5644)

  • Tiyaking handa na ang lahat ng mga dokumento ayon sa checklist bago isumite ang iyong aplikasyon sa Pag-renew ng PR Card.
  • Lagyan ng tsek ang bawat kahon mula sa checklist ng dokumento kapag handa mo na ang mga ito upang matiyak na wala kang makaligtaan.

 

Aplikasyon para sa Permanent Resident Card (IMM 5444)

  • Tiyaking puno ang bawat kahon.
  • Pakisulat ang N/A sa mga kahon na hindi naaangkop sa iyo.
  • Tiyaking sa pahina 2, ang iyong personal na kasaysayan ay nakalista sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod (pinakabago hanggang sa pinakaluma)

Pakitandaan na ang mga detalye ng larawan:
Maaaring magbago. Palaging i-print ang mga detalye ng litrato at dalhin ito kapag kukuha ng larawan (Costco, London Drugs o Walmart)

Magkaiba para sa bawat aplikasyon (Halimbawa, hindi ka maaaring gumamit ng parehong litrato para mag-apply para sa Pag-renew ng PR Card at Pagkamamamayan)

Kung nakakatanggap ka ng mensahe habang sinusubukang i-download ang mga dokumentong kailangan mo ng isa pang bersyon ng Adobe Reader:

  • Mag-click sa kanang arrow sa itaas upang i-download ang dokumento at i-save ito sa iyong desktop.
  • Pagkatapos ay pumunta sa iyong desktop at buksan ang dokumento mula doon.

 

Kung gusto mong suriin ang oras ng paghihintay para ma-renew ang PR Card, mag-click dito.

Kung gusto mong suriin ng isang tao ang iyong aplikasyon sa Pag-renew ng PR Card bago ito ipadala sa koreo, Makipag-ugnayan sa Kamloops Immigrant Services.

Email: [email protected]
Numero ng Telepono: +1 (778) 470-6101

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar

Nalalapit na kaganapan

YOGA SA PARK

Mag-enjoy sa 6 na LIBRENG yoga session sa McDonald Park mula 6:30 pm hanggang 7:30 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 5 hanggang Hulyo 10, 2024.