Sponsor Isang Refugee

Matutulungan mo ang mga refugee na makahanap ng ligtas na tahanan sa aming komunidad. Ganito:

  • Mag-donate sa Refugee Fund ng Kamloops Immigrant Services at tumulong sa mga pamilyang refugee na nangangailangan ng karagdagang suporta at serbisyo. Susuportahan ng iyong donasyon ang mga partikular na pangangailangan ng isang pamilya, tulad ng seguridad sa pagkain, programa ng kabataan, pangmatagalang serbisyo sa trauma, pagbili ng sasakyan at mga pagbabayad sa insurance. Mag-donate

 

Kung gusto mong makilahok bilang isang sponsor na boluntaryo, magagawa mo ito Immigration, Refugees at Citizenship Canada's Private Sponsorship of Refugees (PSR) program. Ang programa ng PSR ay tumutulong sa mga grupo na mag-sponsor ng mga kwalipikadong refugee sa ibang bansa. Dapat kang maging bahagi ng isang grupo o organisasyong sponsor ng komunidad upang makapag-sponsor ng isang refugee. Para sa karagdagang impormasyon, patnubay at pagsasanay sa pag-iisponsor sa pamamagitan ng programa ng PSR ng Gobyerno ng Canada:

  • Refugees and Friends Together (RAFT) ay isang grupo ng mga boluntaryo na nakabase sa Kamloops na tumutulong sa mga refugee na manirahan. Karagdagang informasiyon
  • Ang Global Refugee Sponsorship Initiative gumagana upang tumulong at magbigay ng inspirasyon sa mga bansa sa buong mundo na magbukas ng mga bagong landas para sa proteksyon ng mga refugee. Karagdagang informasiyon
  • Ang Refugee Sponsorship Training Program nagbibigay ng pagsasanay at suporta sa Canadian refugee sponsorship group, Sponsorship Agreement Holders at sponsored refugee. Karagdagang informasiyon
  • Nagkakaisang Bansa 

Para sa tulong, makipag-ugnayan sa Kamloops Immigrant Services sa (778) 470-6101.
reelancer na nagtatrabaho sa coffee shop. Nagtatrabaho sa labas ng opisina ng pamumuhay. One-on-one meeting.

Mag-apply para sa refugee status

Karagdagang impormasyon

Masasayang Babae sa Panahon ng Aralin

Impormasyon para sa mga naghahabol ng refugee

Karagdagang impormasyon

Ukrainian immigrants tumatawid hangganan at pagkuha ng pagkain at inumin mula sa mga boluntaryo

Mga kwento at kultura

Karagdagang impormasyon

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar