HINDI nag-aalok ang Kamloops Immigrant Services ng mga serbisyo sa pagkonsulta sa imigrasyon. Narito kami upang tulungan ka kapag nabigyan ka ng pahintulot na manirahan sa Canada bilang isang Temporary Resident o Permanent Resident.

Immigration sa Canada

Mga mapagkukunan

Immigration sa Canada

Ginagawa ng Kamloops Immigrant Services HINDI nag-aalok ng mga serbisyo sa pagkonsulta sa imigrasyon.
Nandito kami para tulungan ka kapag nabigyan ka ng pahintulot na manirahan sa Canada bilang Temporary Resident o Permanent Resident.

Para sa mga katanungan kung paano lumipat sa Canada, palawigin ang iyong pananatili o kumuha ng work/study/visitor's visa


Alamin kung karapat-dapat kang mag-aplay


Mga madalas itanong:


Para sa mga tanong tungkol sa pag-aaplay para sa mga visa at imigrasyon, makipag-ugnayan sa Citizenship and Immigration Canada

(CIC) sa 1-888-242-2100 o http://www.cic.gc.ca/

Para makahanap ng Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC) sa iyong lugar, pumunta sa

Mag-subscribe na

Mag-subscribe para sa mga libreng mapagkukunan at mga update sa balita.

Isalin Lugar

Nalalapit na kaganapan

YOGA SA PARK

Mag-enjoy sa 6 na LIBRENG yoga session sa McDonald Park mula 6:30 pm hanggang 7:30 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 5 hanggang Hulyo 10, 2024.