MGA SERBISYONG BIKTIMA

Kung ikaw ay nasa agarang panganib, mangyaring tumawag sa 9-1-1 ngayon. O, para makipag-usap sa isang tao nang kumpidensyal at makakuha ng higit pang impormasyon, tawagan ang HealthLink BC sa 8-1-1 (7-1-1 para sa mga bingi at mahina ang pandinig).

Available ang suporta para sa mga babaeng imigrante at refugee na nahaharap sa karahasan o pang-aabuso.

Nagbibigay kami ng kumpidensyal na pagtugon sa krisis, interbensyon at impormasyon sa pamamagitan ng telepono, video conferencing, at personal na batay sa iyong kagustuhan.

Ang lahat ng mga serbisyo ay libre, nang walang bayad sa iyo. Anuman ang kailangan mo, narito kami upang tumulong, makinig nang hindi mapanghusga, at maghanap ng mga solusyon. Tawagan kami sa 778-694-3884 o mag-email [email protected] para sa karagdagang impormasyon.


Impormasyon sa Domestic Abuse sa BC

Mga programa

reelancer na nagtatrabaho sa coffee shop. Nagtatrabaho sa labas ng opisina ng pamumuhay. One-on-one meeting.

One-on-One na Suporta

Emosyonal na suporta, interbensyon at mga referral.

Multiracial senior na lalaki at babae na nag-uusap sa panahon ng group therapy session

Suporta ng Grupo

Matuto, magbahagi at lumago sa iba.


Mga babaeng nasa hustong gulang na nagtutulungan sa workshop ng tailor'

Mga workshop

Mga malikhaing pagkakataon, wellness, kaligtasan at higit pa.

Nalalapit na kaganapan

Yoga Sa Park

Mag-enjoy sa 8-LIBRE na yoga session sa McDonald Park mula 6:00 pm hanggang 7:00 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 7 hanggang Hulyo 26, 2023.