kasunduan1a

Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa pag-areglo sa pamamagitan ng mga indibidwal na appointment at mga workshop sa impormasyon ng grupo at webinar upang mabigyan ka at ang iyong pamilya ng komprehensibo at kasalukuyang impormasyon sa maraming pangunahing paksa ng pag-areglo tungkol sa pamumuhay sa Canada.

Programa ng Settlement

Settlement at Integrasyon

Oryentasyon at Pagtatasa

Upang matukoy kung anong mga serbisyo ang pinakamahalaga para sa iyo at tulungan ka sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga partikular na pangangailangan at priyoridad.

Impormasyon at Referral

Upang suriin ang ilan sa mga pagkakaiba sa kultura at kapaki-pakinabang na katotohanan tungkol sa Kamloops at sa mga nakapaligid na komunidad. Upang magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga benepisyong panlipunan, kalusugan, pabahay, atbp., at i-refer ka sa iba pang mga tagapagbigay ng serbisyo sa komunidad kung naaangkop.

Access at Adbokasiya ng Kaso

Para suportahan ka kapag kailangan at tulungan kang ma-access ang ilang partikular na serbisyo

Pagpapayo - KIS En Route Program

Upang bigyan ka ng pinahusay na suporta sa kliyente kung nahaharap ka sa maraming hadlang sa iyong settlement pathway o kung nakakaranas ka ng krisis.
Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Mga Serbisyong nauugnay sa Trabaho

Para matulungan kang makakuha ng trabaho o gabayan ka sa pagsisimula ng sarili mong negosyo. Tinutulungan kang ma-access ang maaasahang impormasyon tungkol sa mga uso sa labor market, mga kasanayan sa paghahanap ng trabaho at tulungan kang makahanap ng trabaho sa iyong larangan ng kadalubhasaan.
Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Mga Serbisyo sa Wika

Upang matulungan kang maabot ang iyong mga layunin sa wika at literacy upang epektibo kang makipag-usap at makisali sa pang-araw-araw na buhay sa iyong komunidad, sa trabaho o paaralan sa lalong madaling panahon.
Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Mga Koneksyon sa Komunidad

Upang bumuo ng mga cross-cultural na koneksyon, matuto, makisali, maranasan sa pamamagitan ng mga workshop, pagsasanay, kultural at panlipunang mga kaganapan.
Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Para sa listahan ng aming mga kaganapan, mangyaring sumangguni sa kalendaryo ng kaganapan ng KIS.