KIS là một tổ chức từ thiện đã đăng ký phục vụ người nhập cư, người tị nạn, người lao động nhập cư, người thiểu số có thể nhìn thấy được, người Canada thế hệ thứ nhất và gia đình của họ để trở thành thành viên đầy đủ và bình đẳng của xã hội Canada. Chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ được thiết kế để thúc đẩy hành trình của họ, đồng thời cung cấp thông tin, hỗ trợ và công cụ để giúp mỗi cá nhân đạt được mục tiêu của mình và tạo điều kiện thích nghi với cuộc sống mới ở Kamloops và Vùng Thompson-Nicola.

chương trình

Cộng đồng & Đa dạng

Công cụ để thành công