Nhóm tự hào

Hỗ trợ và Vận động cho Người nhập cư và Người mới đến LGBTQ2S+

Bạn có phải là người nhập cư hoặc người mới đến được xác định là một phần của cộng đồng LGBTQ2S+ ở Vùng Thompson-Nicola không?

Chúng tôi tổ chức một nhóm hai tuần một lần để bạn có thể kết nối với những người khác trong cộng đồng LGBTQ2S+ người nhập cư/người mới và nhận được hỗ trợ về luật LGBTQ2S+, hỗ trợ về mặt tinh thần, vận động và hỗ trợ trực tiếp nếu được yêu cầu.

Một số chương trình  chúng tôi cung cấp là:

Hỗ trợ và giới thiệu về mặt tinh thần cho người nhập cư và người mới LGBTQ2S+.

Nhóm LGBTQ2S+ để kết nối với những người khác trong cộng đồng, nhận được sự hỗ trợ, vận động cũng như giáo dục về luật và quyền LGBTQ2S+ của Canada.

Cơ hội kết nối với cộng đồng người nhập cư và người mới LGBTQ2S+ tại các sự kiện thú vị!

Giúp bạn phá vỡ chu kỳ bạo lực, lạm dụng và áp bức trên cơ sở giới


Liên hệ chúng tôi

Darcy

Điều phối viên chương trình WE

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.

Dịch Địa điểm

Sự kiện sắp tới

YOGA TRONG CÔNG VIÊN

Tận hưởng 6 buổi tập yoga MIỄN PHÍ tại McDonald Park từ 18h30 đến 19h30 thứ Tư hàng tuần, từ ngày 5/6 đến ngày 10/7/2024.