Liên hệ chúng tôi

Vị trí

Yêu cầu truyền thông

Cách nhanh nhất để liên hệ với nhân viên KIS khi có yêu cầu truyền thông là thông qua liên hệ truyền thông bên dưới.
Xin lưu ý: Nhân viên không kiểm tra email này vào buổi tối hoặc cuối tuần.

E-mail:
France Lamontagne, Giám đốc điều hành [email protected]
Ruben Quast, Điều phối viên Truyền thông và Tiếp thị [email protected]

kết nối với chúng tôi

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.

Dịch Địa điểm