cảm thấy được hỗ trợ

cảm thấy được hỗ trợ

Có lẽ bạn đã đến Canada một mình, với một người bạn hoặc với gia đình của bạn. Có lẽ bạn đến để tìm kiếm một cuộc sống mới, theo đuổi một giấc mơ hoặc để thoát khỏi chiến tranh hoặc sự ngược đãi ở quê hương của bạn. Bất kể lý do bạn đến là gì, bạn phải điều chỉnh để sống trong một nền văn hóa mới và xa lạ với bạn và điều này đôi khi có thể gây khó chịu.

Cuộc hành trình có thể phức tạp hơn bạn mong đợi. Yêu cầu trợ giúp có thể là một thách thức, nhưng khi bạn đã thiết lập mối quan hệ với một trong số chúng tôi tại KIS, bạn sẽ cảm thấy được hỗ trợ và hướng dẫn, chúng tôi hứa với bạn.

Chúng tôi có một đội tuyệt vời ở đây cho bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn truy cập các tài nguyên và chương trình sẽ giúp bạn dễ dàng điều hướng con đường trong hành trình mới của mình.

Cảm thấy được hỗ trợ mỗi bước của con đường. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đặt một cuộc hẹn trực tiếp, 778-470-6101 hoặc [email protected]

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.

Dịch Địa điểm