KIS hỗ trợ các cá nhân, cộng đồng và tổ chức trở nên thân thiện hơn và tạo điều kiện cho các cơ hội liên văn hóa để tất cả chúng ta học hỏi cùng nhau.

Đa dạng Văn hóa & Tiếp cận

KIS hỗ trợ các cá nhân, cộng đồng và tổ chức trở nên thân thiện hơn và tạo điều kiện cho các cơ hội liên văn hóa để tất cả chúng ta học hỏi cùng nhau.

Bạn có phải là một tổ chức cộng đồng muốn chào đón và phục vụ người nhập cư? Chúng tôi cung cấp:

  • Hội thảo với thông tin và giáo dục về nhập cư và nhận thức văn hóa
  • Nguồn thông tin và
  • Cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ các chiến lược và ý tưởng để thu hút người nhập cư vào cộng đồng
  • Các sự kiện chào mừng để cộng đồng người nhập cư và không nhập cư giao lưu với nhau

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Paolo Bigit 778-538-0078 hoặc [email protected]

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.