Nguồn lực Tự kinh doanh & Kinh doanh

Tự kinh doanh & Tài nguyên kinh doanh

Có ý tưởng kinh doanh nhưng cần hướng dẫn và hỗ trợ tài chính? KIS làm việc với các đối tác khác trong cộng đồng để đảm bảo bạn nhận được hỗ trợ. Tìm ai đó để nói về ý tưởng kinh doanh của bạn hoặc giúp lập kế hoạch kinh doanh; tìm hiểu nơi bạn có thể thuê/thiết lập không gian văn phòng hoặc tiếp cận kế toán, luật sư, cố vấn, chuyên gia CNTT, chuyên gia tiếp thị, cố vấn tài chính, đại lý bảo hiểm hoặc một doanh nhân có kinh nghiệm khác.

Để biết thêm thông tin, liên lạc

KIS Employment Team:

297 – Đại lộ số 1,

Kamloops, BC V2C 3J3

330 đường Seymour,

Kamloops, BC V2C 2G2

297 – Đại lộ số 1,

Kamloops, BC V2C 3J3

348 đường Tranquille,

Kamloops, BC V2B 3G6

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.