Đơn đăng ký phiên dịch viên/biên dịch viên

Đơn đăng ký phiên dịch viên/biên dịch viên
Tên
Tên
Đầu tiên
Cuối cùng
Bạn đang nộp đơn cho:
Giáo dục
Bạn có học chính thức nào liên quan đến biên dịch/phiên dịch không?
Bạn có phải là thông dịch viên hoặc biên dịch viên được chứng nhận/công nhận không?
Kỹ năng phiên dịch
Vui lòng cho biết bạn sử dụng nền tảng nào:
Trong thang điểm từ 1 đến 4, hãy cho biết kiến thức và mức độ thoải mái của bạn với các ứng dụng xử lý văn bản:
Bạn có quyền truy cập hoặc khả năng nhập các ký tự đặc biệt không phải là tiếng La Mã hoặc tiếng nước ngoài không? (ví dụ: tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, tiếng Hàn, v.v.)
Vui lòng cung cấp ít nhất một Tài liệu tham khảo:
Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.