Hỗ trợ một đối một

một chọi một Ủng hộ

KIS offers one-on-one employment counselling. Our Employment Counsellor will help you define your skills, qualifications and experiences, and identify your career goals. You can access reliable information regarding labour market trends, job search skills and help to find work in your field of expertise.

  • Tiếp cận việc làm và tư vấn nghề nghiệp 
  • Lập kế hoạch hành động công việc
  • Nhận hồ sơ, chuẩn bị thư xin việc và kỹ năng phỏng vấn
  • Kết nối với các cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và người sử dụng lao động
  • Nhận tài nguyên về giấy phép/nghề nghiệp được quản lý 
  • Tìm hiểu về thị trường lao động và chuyển đổi nghề nghiệp


For more information or to schedule an appointment with our 
Cố vấn việc làm

Làm việc tại nhà Học/Dạy từ xa

Công nhận Chứng chỉ Nước ngoài & Tương đương Bằng cấp
Liên hệ Dịch vụ Giáo dục Thế giới WES https://www.wes.org/ca/
Một cố vấn sẽ đánh giá và ủng hộ việc công nhận các bằng cấp giáo dục quốc tế của bạn.

Sự đa dạng, nhân viên và hội thảo dành cho nhân viên gặp gỡ và đào tạo để phát triển kinh doanh, hội thảo và

Nếu bạn là Thường trú nhân, hiện đang thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, có trình độ tiếng Anh từ trung cấp đến cao cấp, kinh nghiệm và chứng chỉ giáo dục trước đây thì có một số chương trình dành cho bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của WelcomeBC đây.

Dưới đây là danh sách một số chương trình

ISS của BC

Xây dựng và kỹ thuật

công nghệ thông tin

Nghề nghiệp quy định (yêu cầu giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm để được cấp phép)

Nghề nghiệp không được kiểm soát (nghề nghiệp khác không yêu cầu giấy phép)

Bạn có thể liên hệ với ISS của BC để biết thêm thông tin tại 604-590-4021 hoặc email [email protected]

Cao đẳng Douglas

Chăm sóc sức khỏe

Giáo dục & Dịch vụ xã hội

Bạn có thể liên hệ với Cao đẳng Douglas để biết thêm thông tin tại 604-588-7772 hoặc email [email protected]

Dịch vụ cộng đồng liên văn hóa tiến bộ

Bán hàng và Dịch vụ

Bạn có thể liên hệ với PICS để biết thêm thông tin tại 604-596-7722 hoặc email [email protected]

khảm BC

Kế toán, Kế toán và Hành chính văn phòng

Bạn có thể liên hệ với Mosaic BC để biết thêm thông tin qua email [email protected]

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.