CÔNG VIÊN BẬT LÊN

Park Pop up là một chương trình khám phá sự hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình có mối quan tâm về việc nuôi dạy con cái của họ.

Cả cha mẹ và con cái của họ đều thích thú với sự tương tác xã hội và các hoạt động do nhân viên Childminding cung cấp.

Trẻ em trải nghiệm các cơ hội thúc đẩy việc học tập về cảm xúc xã hội, khả năng tự điều chỉnh và các mối quan hệ tích cực với giáo viên và bạn bè.

Khuyến khích thảo luận với các gia đình về việc học sớm của con họ.

 

Lưu ý: Chương trình này tạm thời đóng lại.
Chúng tôi sẽ bắt đầu đăng ký vào mùa xuân năm 2022.

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.

Dịch Địa điểm