Thăng thiên – IECBC

TRÊN - IECBC

Chương trình Học tập Kỹ năng Ứng dụng để Trao quyền cho Sự Phát triển của Người mới đến (ASCEND) là một chương trình học tập kết hợp dành cho những người mới đến được xây dựng với sự hiểu biết trực tiếp từ các nhà tuyển dụng Canada, các chuyên gia nhân sự, các tổ chức dịch vụ nhập cư và những người mới đến có kỹ năng.

Truy cập nội dung động, hỗ trợ và tương tác của ASCEND theo lịch trình của riêng bạn từ bất kỳ thiết bị nào. Xây dựng sự tự tin khi bạn học các kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch hẹn: contact the KIS Employment Team

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.