Placeholder

Quyên tặng

$
Thông tin cá nhân

Để quyên góp ngoại tuyến, chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Viết séc trả cho "Dịch vụ Nhập cư của Kamloops"
  2. Trên dòng ghi nhớ của tấm séc, vui lòng cho biết khoản đóng góp là dành cho "Dịch vụ dành cho người nhập cư của Kamloops"
  3. Vui lòng gửi séc của bạn đến:

DỊCH VỤ NHẬP CƯ KAMLOOPS
448 ĐƯỜNG THANH BÌNH
KAMLOOPS, BC V2B 3H2

Mọi đóng góp sẽ được ghi nhận một cách biết ơn và được khấu trừ thuế.

HOẶC

Gửi cho chúng tôi một tương tác Chuyển khoản điện tử đến:

Tổng số tiền quyên góp: $5.00