ਆਰਾਮ, ਖੇਡੋ, ਸਿਖਾਓ (CPT)

Comfort, Play, Teach (CPT) ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

"ਆਰਾਮ" ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। "ਖੇਡਣਾ" "ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ ਖੋਜਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। "ਸਿਖਾਉਣਾ" ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸੰਗੀਤ, ਵਿਦਿਅਕ/ਸੰਵੇਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CPT ਪਹੁੰਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ECE ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਈਟ

ਆਗਾਮੀ ਇਵੈਂਟ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ

5 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 6-ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।