KIS ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਮੁਫਤ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਕਰ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਭਿਆਸ, ਅਭਿਆਸ, ਅਭਿਆਸ।

KIS ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਮੁਫਤ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਸੈੱਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗਣਗੇ। 

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੇਨੀ ਯਾਓ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 778-470-6101 ext. 116 ਜਾਂ [email protected]

ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਈਟ

ਆਗਾਮੀ ਇਵੈਂਟ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ

5 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 6-ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।