ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ-ਸਹਾਇਤਾ-ਸੇਵਾਵਾਂ-ਐਨ-ਰੂਟ

ਐਨ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
  • ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ
  • ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣਾ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
  • ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੀਲੈਂਸਰ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ।

ਗੁਪਤ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ

ਸਮਾਜਿਕ + ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ 

ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਮਾਜਿਕ + ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬਕ

ਸਮਾਜਿਕ + ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ 

ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲੂਪਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਅਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ + ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕਾਲਤ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ + ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਬੇਘਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੁੜੀ

ਸੰਕਟ ਦਖਲ

ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਈਟ