ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

KIS ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ (SWIS), ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। KIS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 778-470-6101 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ [email protected]

 

ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਈਟ

ਆਗਾਮੀ ਇਵੈਂਟ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ

5 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 6-ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।