ਆਨਸਾਈਟ-ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ

ਸਾਈਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ

ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

  • ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਸੇਵਾ: ਲਚਕਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
  • ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਥਾਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ: ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਪੌਟਸ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਸਾਡੀਆਂ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [email protected] ਜਾਂ 778-470-6101 Ext:107. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਈਟ

ਆਗਾਮੀ ਇਵੈਂਟ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ

5 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ 6-ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।