2023 ਇਵੈਂਟ ਕੈਲੰਡਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Kamloops ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [email protected] ਜਾਂ ਯੇਨੀ ਯਾਓ 'ਤੇ [email protected]

ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਈਟ