Thù ghét không có chỗ đứng tại BC
Khả năng phục hồi BC - "Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc tạo ra các cộng đồng an toàn hơn, kiên cường hơn."

Khả năng phục hồi BC Đa văn hóa & Chống phân biệt chủng tộc

  • Các khuyến nghị đã được đưa ra để thiết kế lại chương trình Tổ chức chống phân biệt chủng tộc và thù hận (OARH) hiện có, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các cộng đồng trong nỗ lực chống lại sự phân biệt chủng tộc và thù hận. Do đó, vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, Tỉnh đã giới thiệu Mạng lưới chống phân biệt chủng tộc Resilience BC để cung cấp các dịch vụ phối hợp thông qua mô hình “Hub and Spoke”.
  • Liên kết đến Trang web Chương trình BC

 

 
 

Vào tháng 8 năm 2021, Ủy viên Nhân quyền của BC đã mở một cuộc điều tra về sự gia tăng của sự căm ghét ở BC trong đại dịch COVID-19. Vào tháng 3 năm 2023, Ủy viên đã công bố những phát hiện và khuyến nghị của mình.

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.