HỘI THẢO

Trải nghiệm các hội thảo vui vẻ, hỗ trợ và nhiều thông tin dành cho phụ nữ! Một số hội thảo chúng tôi đã sản xuất bao gồm:

  • An toàn cho phụ nữ
  • Nhà hát / Cải tiến
  • Trao quyền cho phụ nữ

 

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí, không tính phí cho bạn.

Cảm thấy được hỗ trợ mỗi bước của con đường. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu về các hội thảo dành cho phụ nữ: 778-694-3884 hoặc [email protected].

chương trình

relancer làm việc trong quán cà phê. Lối sống làm việc bên ngoài văn phòng. Cuộc họp một đối một.

Hỗ trợ trực tiếp

Hỗ trợ tinh thần, can thiệp & giới thiệu.

Đàn ông và phụ nữ cao tuổi đa chủng tộc thảo luận trong buổi trị liệu nhóm

Hỗ trợ nhóm

Học hỏi, chia sẻ và phát triển với những người khác.


Hỗ trợ của người bạn

Dịch vụ nạn nhân

Giúp bạn phá vỡ chu kỳ bạo lực, lạm dụng và áp bức trên cơ sở giới.