Gia sư tại KIS cung cấp hỗ trợ trực tiếp với giờ giấc và địa điểm linh hoạt cho những người muốn học và/hoặc cải thiện tiếng Anh của mình nhưng không thể tham dự hoặc ngoài các Lớp học LINC của chúng tôi.

Học Tiếng Anh Với Gia Sư

Các Chương trình Dạy kèm Văn học ESL cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy để KIS kết nối bạn với một gia sư trong các buổi học trực tiếp. Gia sư của bạn sẽ lên kế hoạch cho các bài học và thường sẽ gặp bạn một hoặc hai lần mỗi tuần. Các buổi dạy kèm thường kéo dài từ một đến hai giờ và diễn ra tại KIS trong không gian làm việc dạy kèm của chúng tôi. Các bài học của bạn sẽ được thiết kế riêng cho bạn dựa trên mức độ và các mục tiêu bạn đã đặt ra trong kế hoạch định cư của mình.

Những lợi ích

  • Bạn có toàn bộ sự chú ý cá nhân từ gia sư của bạn  
  • Bạn có thể yêu cầu sửa lỗi, giải thích và phản hồi bao nhiêu tùy thích mà không phải lo lắng về bất kỳ học sinh nào khác trong lớp
  • Bạn có thể học với tốc độ của bạn. Đi nhanh hơn hoặc chậm lại
  • Bạn nói trong phần lớn thời gian của bài học, vì vậy đây thực sự là một quá trình học tập chuyên sâu.  
  • Bạn có thể làm việc trên các tài liệu bí mật hoặc nhạy cảm liên quan đến công việc mà bạn không muốn chia sẻ với các sinh viên khác
  • Bạn thực hành, sửa đổi và sử dụng lại từ vựng và ngữ pháp mới liên tục
  • Không có gián đoạn hoặc phiền nhiễu 
  • Nó cũng cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự nghiên cứu và học hỏi để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn. 

 

Để biết thêm thông tin về chương trình này hoặc để trở thành tình nguyện viên dạy kèm, vui lòng liên hệ với Diane Clarke, Điều phối viên dạy kèm tại [email protected] hoặc gọi cho chúng tôi theo số 778-470-6101.

Theo dõi ngay

Đăng ký để nhận tài nguyên miễn phí và cập nhật tin tức.