Hướng dẫn công nhân nước ngoài tạm thời

Dịch vụ Người nhập cư Kamloops cam kết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài tạm thời và nhập cư của Interior BC.

  • COWAN Những lợi ích SAWP công nhân, 2021
  • Thuộc về y học Dịch vụ Kế hoạch
  • Thuê người làm bảo hiểm
  • người Canada lương hưu
  • Mở Công việc Cho phép làm gì Dễ bị tổn thương công nhân
  • Mở Công việc Cho phép làm gì tờ thông tin
  • Thu nhập Thuế
  • hướng dẫn phòng chống covid-19

Sự kiện sắp tới

Yoga Trong Công Viên

Tận hưởng 8 buổi tập yoga MIỄN PHÍ tại McDonald Park từ 18:00 đến 19:00 Thứ Tư hàng tuần, từ 07/06 đến 26/07/2023.