Ang mga boluntaryo ay mahalaga sa tagumpay at paglago ng aming mga kliyente at organisasyon. Ang KIS ay naghahanap ng mga dedikadong boluntaryo na masigasig sa pagbabahagi ng kanilang mga talento, kasanayan at kaalaman sa mga bagong dating at kanilang mga pamilya.

Maging Isang Volunteer

Maging Isang Volunteer

Ang mga boluntaryo ay mahalaga sa tagumpay at paglago ng aming mga kliyente at organisasyon.
Ang KIS ay naghahanap ng mga dedikadong boluntaryo na masigasig sa pagbabahagi ng kanilang mga talento,
kasanayan at kaalaman sa mga bagong dating at kanilang pamilya. Ang mga boluntaryo ay pare-pareho
kailangan para sa aming mga programa sa Community Connections, workshop at mga kaganapan sa komunidad.

Kasama sa mga posisyon at pagkakataon ng boluntaryo ang: 

 • Tagapangasiwa ng Programa ng Citizenship 101
 • Computer Mentoring
 • Mga Guro ng Yoga
 • Mga Facilitator sa Paghahalaman Workshop
 • Assistant sa Art Workshop
 • English Chinese Bilingual Volunteer / Guro
 • Mga Boluntaryo ng Kids Summer Camp
 • Mga Kids Soccer Coach/Volunteer
 • Pickleball Coach/Volunteers
 • French 101 Teacher Volunteers
 • Event/Activity/Workshop Assistant
 • Photographer
 • Mentor para sa Mentorship Program
 • Volunteer Cooking Chef
 • Kailangan ng mga boluntaryo sa Bilingual na Wika sa buong taon!

Mga Benepisyo ng Pagboluntaryo:

 • Makipagkaibigan
 • Gumawa ng mga cross-cultural na koneksyon
 • Tulungan ang mga bagong dating at ang kanilang mga pamilya na makaramdam ng pagtanggap at pakikipag-ugnayan
 • Ibahagi ang iyong mga interes, kakayahan at regalo
 • Magsaya ka

Paano sumali:

 • Basahin ang Volunteer Guide sa ibaba at punan ang Online na Volunteer Interview Form
 • Magkaroon ng panayam sa Community Connections Coordinator sa Zoom
 • Punan ang Online Volunteer / Mentor Application Form, na i-email.
 • Magsagawa ng pagsusuri sa rekord ng kriminal ng RCMP (libre bilang isang boluntaryo)
 • Magsimulang magboluntaryo kapag naka-sign up para sa isang posisyong boluntaryo.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Community Connections Coordinator : Yenny Yao sa [email protected], 778-470-6101 Ext:116

Mga mapagkukunan

Nalalapit na kaganapan

Yoga Sa Park

Mag-enjoy sa 8-LIBRE na yoga session sa McDonald Park mula 6:00 pm hanggang 7:00 pm tuwing Miyerkules, mula Hunyo 7 hanggang Hulyo 26, 2023.