ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਐਨ ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 

  • ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
  • ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ
  • ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
  • ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣਾ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
  • ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
  • ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੀਲੈਂਸਰ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ।

ਗੁਪਤ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ

ਸਮਾਜਿਕ + ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ 

ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ

ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲੂਪਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਅਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ + ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕਾਲਤ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ + ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਬੇਘਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੁੜੀ

ਸੰਕਟ ਦਖਲ

ਆਗਾਮੀ ਇਵੈਂਟ

ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ

7 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 8-ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।